แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองตอ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 ตุลาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   โดยมีนายภูมินท์ชัย  วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมอำเภอเนินสง่า 

/
2

วันที่ 13 ตุลาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช  ณ  หอประชุมอำเภอเนินสง่า 

/
3

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านหนองตอ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน วัดและโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 ตุลาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   โดยมีนายภูมินท์ชัย  วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมอำเภอเนินสง่า 


          

วันที่ 13 ตุลาคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช  ณ  หอประชุมอำเภอเนินสง่า 


          

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม  2565  โรงเรียนบ้านหนองตอ  นำโดยนายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านหนองตอ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน วัดและโรงเรียน