แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังกุง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)

วันที่อังคารที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียน ได้ทำการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกในรูปแบบ ๐n -sit ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกุงได้เปิดเรียนในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

/
2

การรับรายงานตัวและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ (บริหารงานบุคคล)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมด้วยคณะครู ได้การรับรายงานตัวและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายธนกร ตวงวิไล ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกุงได้รับรายงานตัวครูผู้ช่วยเป็นที่เรียบร้อย

/
3

วันที่อังคาร ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมด้วยคณะครู ได้ จัดกิจกรรมแข่งขันการทำกระทง โดยใช้วัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ และนำไปทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาต่อไป

/
4

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔  นายทิววัฒ สีทอง (งานบริหารงานบุคคล)

วันจันทร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  คณะการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ นำโดย นางปริญญา เคล้าโนนคร้อรองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง นายนราวุธ  ชูวังวัด  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังกุง และ นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกันประเมินนายทิววัฒ สีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังกุง ในด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอื่นๆในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง และสถานศึกษาให้แก่ผู้รับการประเมินดังนั้นทางโรงเรียนได้ขอขอบพระคุณ

นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ที่ได้อนุญาตให้ศึกษานิทศก์มาประเมินครูผู้ช่วยในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก็เป็นอย่างสูง

/
5

การประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก  (บริหารงานบุคคล)

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   การประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  พร้อมด้วย 

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ชับใหญ่ คณะกรรมการสถนศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู เนื่องจากกรณีเกิดเหตุมีคนสติไม่สมประกอบพกอาวุธ (มีด พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในบริเวณโรงเรียน โดยมีนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุงรายงานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกุง .ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต ๓ และคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนให้กำลังใจครู นักเรียน ในการจัดการเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

/
6
  • บริหารงานบุคคล)

วันอังคารที่ ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกรณี นายเดชา ศรีฤทธิ์ ชายสติไม่สมประกอบ พกพามีดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนบ้านวังกุง สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ในการนี้โรงเรียนจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมประชุมคือ นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโสอำเภอซับใหญ่ นายกรรัช หฤทัยภูมิปลัดอำเภอ นายสุรชัย ชินพันธ์ ปลัดอำเภอ พ.ต.อ.ต่อศักดิ้ จันทรกานตานนท์ ผกก.สถานีภูธรชับใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ หมอฝ่ายจิตเวชโรงพยาบาลซับใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกุง ญาติ นายเดชา จากการประชุม ฝ่ายจิตเวชโรงพยาบาลซับใหญ่ให้ข้อมูลแก่ สพ.ชัยภูมิ เพื่อประสานกับ สพ.นครราชสีมา ส่งตัว นายเดชาไปรักษาตัวที่จิตเวชนครราชสี่มา โดยฝ่ายปกครองจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตามตัวบิดาหรือญาติพี่น้อง เพื่อเตรียมทำเรื่องส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลธัญบุรี ต่อไป

/
7
  • การเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  (ด้านวิชาการ)

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคาเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

นายสมัย ประจวบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น นายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม และนางสาวภาณินี่ ศรีทัศน์ ศึกษานิทศก์  ได้เข้านิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านวังกุง ในเวลา ๐๘.๐๐น.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนวทางในการเปิดเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้แก่โรงเรียนบ้านวังกุง ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (งานวิชาการ)

วันที่อังคารที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียน ได้ทำการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกในรูปแบบ ๐n -sit ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกุงได้เปิดเรียนในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี


          

การรับรายงานตัวและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่ (บริหารงานบุคคล)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมด้วยคณะครู ได้การรับรายงานตัวและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายธนกร ตวงวิไล ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกุงได้รับรายงานตัวครูผู้ช่วยเป็นที่เรียบร้อย


          

วันที่อังคาร ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังกุง  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมด้วยคณะครู ได้ จัดกิจกรรมแข่งขันการทำกระทง โดยใช้วัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ และนำไปทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาต่อไป


          

ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔  นายทิววัฒ สีทอง (งานบริหารงานบุคคล)

วันจันทร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านวังกุง  คณะการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ นำโดย นางปริญญา เคล้าโนนคร้อรองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคมกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง นายนราวุธ  ชูวังวัด  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังกุง และ นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกันประเมินนายทิววัฒ สีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังกุง ในด้านการปฏิบัติตน ด้านการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอื่นๆในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง และสถานศึกษาให้แก่ผู้รับการประเมินดังนั้นทางโรงเรียนได้ขอขอบพระคุณ

นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ที่ได้อนุญาตให้ศึกษานิทศก์มาประเมินครูผู้ช่วยในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก็เป็นอย่างสูง


          

การประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก  (บริหารงานบุคคล)

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   การประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  พร้อมด้วย 

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ชับใหญ่ คณะกรรมการสถนศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมภาคีเครื่อข่ายสหวิชาชีพ เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู เนื่องจากกรณีเกิดเหตุมีคนสติไม่สมประกอบพกอาวุธ (มีด พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในบริเวณโรงเรียน โดยมีนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุงรายงานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังกุง .ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต ๓ และคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนให้กำลังใจครู นักเรียน ในการจัดการเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


          
  • บริหารงานบุคคล)

วันอังคารที่ ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากกรณี นายเดชา ศรีฤทธิ์ ชายสติไม่สมประกอบ พกพามีดเข้ามาในบริเวณโรงเรียนบ้านวังกุง สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ในการนี้โรงเรียนจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมประชุมคือ นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโสอำเภอซับใหญ่ นายกรรัช หฤทัยภูมิปลัดอำเภอ นายสุรชัย ชินพันธ์ ปลัดอำเภอ พ.ต.อ.ต่อศักดิ้ จันทรกานตานนท์ ผกก.สถานีภูธรชับใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ หมอฝ่ายจิตเวชโรงพยาบาลซับใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกุง ญาติ นายเดชา จากการประชุม ฝ่ายจิตเวชโรงพยาบาลซับใหญ่ให้ข้อมูลแก่ สพ.ชัยภูมิ เพื่อประสานกับ สพ.นครราชสีมา ส่งตัว นายเดชาไปรักษาตัวที่จิตเวชนครราชสี่มา โดยฝ่ายปกครองจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตามตัวบิดาหรือญาติพี่น้อง เพื่อเตรียมทำเรื่องส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลธัญบุรี ต่อไป


          
  • การเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  (ด้านวิชาการ)

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคาเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

นายสมัย ประจวบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น นายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม และนางสาวภาณินี่ ศรีทัศน์ ศึกษานิทศก์  ได้เข้านิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านวังกุง ในเวลา ๐๘.๐๐น.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนในแต่ละชั้นและเสนอแนวทางในการเปิดเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้แก่โรงเรียนบ้านวังกุง ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง