แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

/
2

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
3

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

/
4

กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
5

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

/
6

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


          

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


          

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค


          

กิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


          

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 


          

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566