แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานบริหารงานทั่วไป

1.รับชมการ์ตูนอนิเมชั่่นสาระประวัตืศาสตร์

2.แข่งขันกีฬา สำโรงโคกเกมส์

3.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4.ประเมินพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

5.กราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

6.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานบริหารงานทั่วไป

1.รับชมการ์ตูนอนิเมชั่่นสาระประวัตืศาสตร์

2.แข่งขันกีฬา สำโรงโคกเกมส์

3.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4.ประเมินพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

5.กราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

6.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่