แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ในรูปแบบการ์ตูน  Animation    เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดี  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาแก่นักเรียน        โดยการนำของ นายวินชัย  สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
3

 วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองกกสามัคคีนำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม ของทุกปี) ณ วัดทองคำพิง บ้านทองคำพิง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเพชร  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

/
4

โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

/
5

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70           ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตัวแทนโรงเรียน ได้แก่ ด.ญ.กมลชนก  เพิ่มขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ญ.ณัฐชา  พึมขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง          อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1

/
6

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566  

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ในรูปแบบการ์ตูน  Animation    เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดี  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 


          

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาแก่นักเรียน        โดยการนำของ นายวินชัย  สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

 วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองกกสามัคคีนำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม ของทุกปี) ณ วัดทองคำพิง บ้านทองคำพิง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเพชร  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


          

โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


          

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70           ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ตัวแทนโรงเรียน ได้แก่ ด.ญ.กมลชนก  เพิ่มขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ด.ญ.ณัฐชา  พึมขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง          อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1


          

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายวินชัย  สุจา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566