แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

/
2

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

/
4

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๕

/
5

- ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 256๖

/
6

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ส่งความสุขเล็กๆ ให้กับลูกนักเรียน ต้อนรับปีใหม่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


          

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565


          

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓


          

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๕


          

- ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 256๖


          

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ส่งความสุขเล็กๆ ให้กับลูกนักเรียน ต้อนรับปีใหม่