แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ และ วันคริสมาสต์ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม  2565

/
2

เยี่ยมชมนิทรรศการเคลื่อนที่ วิทย์วิถีใหม่ Science for life #2 จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ

/
3

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขต ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านหัวสะพานคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ และ วันคริสมาสต์ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม  2565


          

เยี่ยมชมนิทรรศการเคลื่อนที่ วิทย์วิถีใหม่ Science for life #2 จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ


          

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขต ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565