แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ม.3โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต3

/
2

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ม.3โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต3


          

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง