แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖

๒) การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๓) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยตัวมือ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน         อันดับที่ ๑๗

๔) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๓๓

๕)การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ ๒๒

๖) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ป.๑-ป.๓ ได้เข้าร่วม

๗) การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖ ได้เข้าร่วม

/
2

        วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการ                ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเล่นเกม การให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถ การจับของขวัญ และเลี้ยงหมูกระทะนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖

๒) การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๓) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยตัวมือ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน         อันดับที่ ๑๗

๔) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๓๓

๕)การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ ๒๒

๖) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์   ป.๑-ป.๓ ได้เข้าร่วม

๗) การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖ ได้เข้าร่วม


          

        วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นำโดย นายสมหมาย สุขสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด รักษาการ                ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเล่นเกม การให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถ การจับของขวัญ และเลี้ยงหมูกระทะนักเรียน