แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู  อ.บำเหน็จณรงค์

/
2

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ มีการมอบรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพร มีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล และจัดสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่

/
3

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชน ชวนวิทยา

/
4

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

/
5

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)

/
6

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู  อ.บำเหน็จณรงค์


          

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ มีการมอบรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพร มีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล และจัดสลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่


          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนชุมชน ชวนวิทยา


          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล


          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)


          

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)