แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

/
2

The Diary 

“เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

/
3

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพนันฟุตบอล

/
4

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

/
5

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
6

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565


          

The Diary 

“เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์


          

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพนันฟุตบอล


          

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2565