แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านสะพานยาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุม   ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

/
2

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

/
3

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา :  บุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วย คณะศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง  นักเรียน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงาน และสาธุชนต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุม   ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565


          

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 


          

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา :  บุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วย คณะศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง  นักเรียน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงาน และสาธุชนต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา