แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2566โดยมีการจับฉลากของขวัญ การร้องเพลง และการเล่นเกมส์ต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไค พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2566โดยมีการจับฉลากของขวัญ การร้องเพลง และการเล่นเกมส์ต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน