แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบของการ์ตูน Animation

/
2

ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

/
3

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ประเภท ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

/
4

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำพาคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวนส่งเข้าร่วมทั้งหมด 19 กิจกรรม และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 4 รายการ 

/
5

ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวร

/
6

ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส  เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดสื่อสาร

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube เรื่อง “The Diary” บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบของการ์ตูน Animation


          

ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ประเภท ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 16 ปี


          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก นำพาคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวนส่งเข้าร่วมทั้งหมด 19 กิจกรรม และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 4 รายการ 


          

ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวร


          

ดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส  เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดสื่อสาร