แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากร เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่

/
2

1.การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

/
3

1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากร เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่


          

1.การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


          

1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566