แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารรัฐราษฎร์วัฒนา” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

/
2

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี

/
3

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุ่งหวาย   โกรกตาแป้นสามัคคี ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และเป็นการสร้างสัมพันธ์ครูและนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา โรงเรียนในเครือข่ายฯที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง           ที่เข้ามาร่วมชม และให้กำลังใจบุตรหลาน 

/
4

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 5 รายการ, รางวัลเหรียญเงิน 3 รายการ และรางวัลเหรียญทองแดง    3 รายการ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำมาซึ่งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางด้านวิชาการ และเป็นการพัฒนาตนเองทั้งนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน

/
5

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน      บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองผักชีเกมส์” ประจำปี 2565 โดยมี นายวุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย กินวิบาก และวิ่งเปี้ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ฝึกความมีวินัย    ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

/
6

วันอังคารที่  27 ธันวาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ โดยการประชุมได้มีการมอบนโยบายการจัดการศึกษา แจ้งข้อราชการจากกลุ่มงานทั้ง 10 กลุ่ม ตามระเบียบวาระการประชุม   

/
7

 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของวันคริสต์มาส พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสีวันคริสต์มาส และการจับฉลากของขวัญของแต่ละช่วงชั้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารรัฐราษฎร์วัฒนา” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น


          

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี


          

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม–รังงาม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุ่งหวาย   โกรกตาแป้นสามัคคี ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รักในการกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และเป็นการสร้างสัมพันธ์ครูและนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา โรงเรียนในเครือข่ายฯที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน บรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง           ที่เข้ามาร่วมชม และให้กำลังใจบุตรหลาน 


          

วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 5 รายการ, รางวัลเหรียญเงิน 3 รายการ และรางวัลเหรียญทองแดง    3 รายการ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำมาซึ่งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางด้านวิชาการ และเป็นการพัฒนาตนเองทั้งนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน


          

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน      บ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองผักชีเกมส์” ประจำปี 2565 โดยมี นายวุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย กินวิบาก และวิ่งเปี้ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ฝึกความมีวินัย    ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


          

วันอังคารที่  27 ธันวาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมและเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ โดยการประชุมได้มีการมอบนโยบายการจัดการศึกษา แจ้งข้อราชการจากกลุ่มงานทั้ง 10 กลุ่ม ตามระเบียบวาระการประชุม   


          

 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของวันคริสต์มาส พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสีวันคริสต์มาส และการจับฉลากของขวัญของแต่ละช่วงชั้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน