แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

17 มกราคม 2566 ทางคูณ นางจีรนันทร์ กงชัยยา พร้อมครอบครัว ได้มอบกระปุกออมสิน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กย้อนหลัง

/
2

13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปีพุทธศักราช 2566  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

17 มกราคม 2566 ทางคูณ นางจีรนันทร์ กงชัยยา พร้อมครอบครัว ได้มอบกระปุกออมสิน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กย้อนหลัง


          

13 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปีพุทธศักราช 2566  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง