แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - 3 เหรียญทอง ชนะเลิศ

2. การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - 6 เหรียญทอง ลำดับที่ 4

3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - 3 เหรียญทอง ลำดับที่ 7

4. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - 6 เหรียญทอง ลำดับที่ 8

/
2

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษและสลัดโรล ในการนี้ท่านประธานฯ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

หลักฐานอ้างอิง
          

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - 3 เหรียญทอง ชนะเลิศ

2. การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - 6 เหรียญทอง ลำดับที่ 4

3. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - 3 เหรียญทอง ลำดับที่ 7

4. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - 6 เหรียญทอง ลำดับที่ 8


          

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษและสลัดโรล ในการนี้ท่านประธานฯ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ  ณ  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ